امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی حوزه شهردار
حوزه شهردار :
 
      شهردار چرمهین                                            : مهندس محسن جوادی 

     مسئول واحد حراست                                         : آقای  مختاری        تلفن داخلی   108 ، 52554321

     مسئول واحد امور حقوقی و املاک وامور بانوان           : خانم ابوالحسینی    تلفن داخلی 207

     واحد روابط عمومی و سامانه 137                          : آقای احمدی          تلفن داخلی 105 و  137 و 52555607
         
     واحد فناوری اطلاعات                                         :  تلفن داخلی 102        

     دفتر شهردار                                                    : آقای امینی            تلفن داخلی 201