امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

آگهی مزایده نوبت دوم تعداد 19قطعه پلاک زمین

آگهی مزایده نوبت دوم 19 پلاک زمین واقع در شهر چرمهین (بلوار آبشار - شهرک ولایت و مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)طبق نظر کارشناسی مهلت شرکت در مزایده  26 / 12/ 97


تعداد بازدید: 24