امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید دکتر لعلی معاون سازمان مدیریت (برنامه و بودجه) از منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک

بازدید دکتر لعلی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان (برنامه و بودجه)و مهندس رنجبران کارشناس سازمان باتفاق سلطانی معاون سیاسی فرمانداری لنجان و ثابت راسخ شهردار چرمهین از منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک 7- 12- 97


تعداد بازدید: 20