امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

آگهی تجدیدمزایده (نوبت چهارم)

اگهی تجدید مزایده (نوبت چهارم ) تعداد یک پلاک زمین واقع در شهر چرمهین بلوار آیت اله ارباب (ره) مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با کاربری خدماتی کارگاهی مهلت ارسال پاکات 13/ 4/ 97


تعداد بازدید: 391