امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

نصب تابلو تمثال سردارشهید مهندس حمزه نعمتی چرمهینی

امام خمینی (ره)
شهدا مثل آیه های قرآن مقدسند.
 تابلو تمثال سردار شهید مهندس حمزه نعمتی چرمهینی در ورودی شهر چرمهین نصب گردید.


تعداد بازدید: 19