امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه انتخاب اعضای هیئت امنا مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) شهر چرمهین

جلسه ای در مورخ 9/ 4/ 95 در سالن اجتماعات شهرداری با مالکین مجموعه خدماتی کارگاهی با محوریت سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر راجع به انتخاب هیئت امناء جدید برای برنامه ریزی ورفع مشکلات پلاکهای مذکور برگزار گردید که از بین 43 نفر شرکت کننده در جلسه تعداد پنج نفر اعضاء اصلی( آقایان حسن پور،جعفری امیری، بابایی و صفری )و دو نفر علی البدل (آقایان حیدرپور و امیری)انتخاب گردید.

تعداد بازدید: 893