امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه کمیسیون معاملات مزایده نوبت دوم مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری

جلسه کمیسیون معاملات با موضوع بررسی مزایده نوبت دوم مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری چرمهین در مورخ 13/ 9/ 97 برگزار گردید .

این جلسه با حضور دکتر ثابت راسخ شهردارچرمهین و نماینده شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری و بر اساس آگهی نوبت دوم مزایده مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک تحویلی ،برنده مزایده بر اساس قوانین و مقررات ستاد معاینه فنی کشور و شهرداری مشخص گردید.


تعداد بازدید: 80