امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

مشارکت در سرشماری سال 95

با توجه با پایان سرشماری اینترنتی در 24 مهرماه آندسته از همشهریانی که به اینترنت دسترسی ندارند میتوانند جهت ثبت نام اینترنتی تا تاریخ 24 مهرماه به شهرداری چرمهین مراجعه نمایند.

تعداد بازدید: 603