امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

عملیات خاکبرداری واحد تملک شده بلوار سردار شهید مهندس حمزه نعمتی

عملیات خاکبرداری واحد تملک شده بلوار سردار شهید مهندس حمزه نعمتی چرمهینی با همکاری واحد عمران و واحد موتوری شهرداری انجام گردید.
تعداد بازدید: 31