امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید دکتر علیان مدیر فنی سازمان میراث فرهنگی ،صنایه دستی و گردشگری استان اصفهان از آثار باستانی ،سنگ نوشته های آبشار شاهلولاک چرمهین

بازدید دکتر علیان مدیر فنی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان رئیش و کارشناس اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان باتفاق شورای اسلامی شهر از آثار باستانی ،سنگ نوشته های آبشار شاهلولاک شهر چرمهین


تعداد بازدید: 118