امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلیسه سامان دهی و حل مشکلات نیروهای حفاظت فیزیکی مجموعه حراست

جلسه سامان دهی و حل مشکلات نیروهای حفاظت فیزیکی مجموعه حراست با حضور شهردار ،معاون اجرایی و مدیر حراست شهرداری چرمهین در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.


تعداد بازدید: 54