امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر چرمهین با رئیس اداره برق شهرستان لنجان

جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر چرمهین با مهندس یوسفان رئیس اداره برق شهرستان لنجان در خصوص جابجایی تاسیسات واقع در پروژه بلوار سردار شهید مهندس حمزه نعمتی ،بر رسانی به شهرک صنعتی ،کشتارگاه مشترک چرمهین - باغبادران و منطقه کارگاهی پیامبر اعظم (ص)


تعداد بازدید: 104