امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید میدانی شهردار و شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری از املاک واقع در مسیر اجرای پروژه خیابان شهید قادری

بازدید میدانی شهردار و شورای اسلامی شهر چرمهین و کارشناسان شهرداری از املاک واقع در مسیر اجرای پروژه خیابان شهید قادری جهت برنامه ریزی برای تملک و آزاد سازی


تعداد بازدید: 98