امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید و جلسه هماهنگی شهردار با سرمایه گذاران بخش خصوصی با حمایت استانداری و فرمانداری

بازدید و جلسه هماهنگی شهردار با سرمایه گذاران بخش خصوصی با حمایت استانداری و فرمانداری جهت سرمایه گذاری در پروژه عظیم منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین


تعداد بازدید: 136