امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

استقبال گردشگران نوروزی از مجموعه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین

مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین در روز طبیعت ، شاهد استقبال چشمگیر گردشگران نوروزی بود.ایستگاه راهنمایی گردشگران نوروزی در محل میدان شهدا فعال بود و ضمن راهنمایی گردشگران کیسه های زباله را تحویل میدادند که با همکاری خوب مردم نظافت منطقه به نحو احسن انجام شد.  پرسنل آتش نشانی شهرداری در این روز در آماده باش کامل بودند که بحمد الله  حادثه ای نداشتیم.

تعداد بازدید: 1438