امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر چرمهین

جلسه مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر و کارشناسان واحد مالی و در آمد در خصوص بررسی دفترچه تعرفه و بهای خدمات سال 1398 شهرداری در دفتر شهردار برگزار گردید.


تعداد بازدید: 33