امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید کارشناسان رسمی دادگستری از آبشار شاهلولاک

بازدید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده توسط دادگاه در زمینه های تخصصی آب ، امور ثبتی و کشاورزی و وکیل مدافع برخی از کشاورزان مدعی سهام از آب آبشار شاهلولاک و گفتگو با شهردار و شورای اسلامی شهر و کارشناس امور حقوقی شهرداری چرمهین 

تعداد بازدید: 65