امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه هماهنگی و تعامل بین شورای اسلامی شهر چرمهین و شبکه بهداشت و درمان لنجان

جلسه هماهنگی و تعامل بین شورای اسلامی شهر چرمهین و شبکه بهداشت و درمان لنجان.

در این جلسه ضمن تشکر از پزشک مسئول و تیم سلامت جهت خدمات ارائه شده در شیفت صبح، در خصوص مطالبات مردمی و مشکلات شیفت شب بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان محترم چرمهین اتخاذ گردید.

شایان ذکر است در این جلسه پزشک مسئول و تیم مرکز سلامت چرمهین از رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر درخواست نمودند یک فراخوان عمومی جهت مراجعه ی شهروندانی که از دوسال پیش تاکنون به مرکز سلامت چرمهین مراجعه ننمودند بعمل آید.
جهت انجام رایگان خطر سنجی قلبی عروقی در ساعت اداری مراجعه نمایندضما" مراجعین همکاری و صبر و حوصله لازم برای ثبت خدمات را داشته باشند.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر چرمهین پیشنهاد برگزاری همایش هایی در خصوص آگاه سازی مردم از انواع بیماریها را دادند.تعداد بازدید: 47