امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

آگهی مناقصه خاکبرداری انتهای مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)

شهرداری چرمهین در نظر دارد نسبت به عملیات خاکبرداری تپه خروجی شهر از سمت بلوار آیت الله ارباب (ره) انتهای مجموعه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص) اقدام نماید ،لذا متقاضیان و پیمانکارانی که قصد انجام عملیات را دارند می توانند از تاریخ 6/ 11/ 97 لغایت پایان وقت اداری 9/ 11/ 97 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد کارپردازی شهرداری مراجعه نمایند.


تعداد بازدید: 69