امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر و پیگیری جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر چرمهین و پیگیری جذب سرمایه گذاربخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های سایت منطقه گردشگری آبشار شاهلولاک در محل دفتر سرمایه گذار


تعداد بازدید: 60