امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

بازدید ثابت راسخ شهردار چرمهین از اجرای طرح بادامستان غدیر به وسعت 15 هکتار

بازدید شهردار چرمهین دکتر ثابت راسخ از محل اجرای طرح بادامستان غدیر به وسعت 15 هکتار در منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک


تعداد بازدید: 12