امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
نیازمندیهای شهری
آدرس و تلفن های ضروری شهر چرمهین

شهرداری شهر چرمهین
: بلوار امام میدان شهدا 5 - 52552444 
آتش نشانی شهرداری چرمهین :  بلوار بسیج جنب پارک گلها تلفن 125 و 52555044
کلانتری 17 چرمهین  : میدان نماز 52552277
حوزه مقاومت بسیج چرمهین :بلوار امام (ره)
دفتر امام جمعه شهر چرمهین : بلوار آبشار
دفتر شورای اسلامی شهر چرمهین : بلوار امام میدان شهدا شهرداری چرمهین - دفتر شورای اسلامی شهر چرمهین 52554653
بانک ملی شعبه چرمهین : بلوار امام  52552156
بانک صادرات شعبه چرمهین : بلوار امام 52552161
بانک کشاورزی شعبه چرمهین : بلوار امام
دفتر خدمات ارتباطی چرمهین : بلوار امام
مرکز بهداشت و درمان شهر چرمهین : بلوار امام  خمینی خیابان شهید کرمی 52553010
فوریتهای پرشکی اورژانس 115
کتابخانه عمومی شهر چرمهین :بلوار بسیج جنب پارک گلها
پمپ بنزین شهر چرمهین 1- بلوار بسیج 2- بلوار آیت ا... ارباب مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)
جایگاه سوخت CNG شهرداری چرمهین : بلوار آیت ا... ارباب مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)52555612 52555608
مرکز معاینه فنی شهرداری چرمهین : بلوار آیت ا... ارباب مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) 52555610 52555609
پارکینگ ماشین آلات سنگین شهرداری چرمهین : بلوار آیت ا... ارباب مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) 52555611
داروخانه دکتر امینی : بلوار امام 52552822
داروخانه دکتر اسماعیلی : بلوار امام 52554060
حوادث برق :  52502555 و 121
مرکز مخابرات شهر چرمهین : بلوار امام 52552000
اداره پست شهر چرمهین : بلوار امام 52552500
حوادث آب - اداره آب شهر چرمهین :بلوار معلم  52552713  و 121
حوادث گاز -اداره گاز شهر چرمهین : بلوار معلم 52553381 و  194
مرکز ارتباطات مردمی 137 شهرداری چرمهین 52553565,52555601 و 137
واحد خدمات شهری و ستاد حوادث شهرداری   :        52554484
واحد حراست شهرداری                              :        52554321
روابط عمومی شهرداری                               :        52555607