امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
وجه تسمیه چرمهین

وجه تسمیه :
این شهر که بنا به نوشته برخی از مورخین قدمت تاریخی آن به گذشته های خیلی دور بر می گردد زمانی محل استراحتگاه و گذرگاه سیاحان، مسافران و کاروانیان فلات مرکزی ایران به غرب و خوزستان بوده است در گذشته با توجه به شرایط محیطی و جغرافیائی به نام های چهره مینوی – چهره مینو- چرمهینو، چرمین و نهایتا" چرمهین که همگی اسامی فارسی می باشد و حاکی از محلی مصفا و زیبا با چمن زارهای طبیعی و درختان جنگلی بوده است و به جائی اطلاق  می شده که دارای سیما و چهره بهشتی بوده است و در کتاب یستها  از  اوستا ابیات ذیل در ستایش از  میثره ( مهر) آمده که ترجمه قسمتی از آن چنین است ماه میثره ( مهر) را می پرستیم-  دارنده و چراگاههای وسیع،  او که نخستین موجود پرسیدنی از جهان مینوی است و هم اکنون نیز از باقی مانده آن چهره بهشتی آبشار ها و محیط طبیعی و مصفا کوه شاهلولاک است که در جنوب غربی چرمهین قرار دارد و از دنباله کوههای زاگرس می باشد و با 2800 متر از سطح دریا آبشارهای دل انگیزی را از دل خود جاری ساخته است که با چهره دل انگیز خود دل هر بیننده ای را به سوی خویش جلب می نماید.