امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
حکیم فرزانه حضرت آیت الله حاج آقا رحیم ارباب چرمهینی
حاج آقا رحیم فرزند حاج علی پناه (ارباب حاج آقا) فرزند عبدا...(ارباب آقا) فرزند حاج علی پناه فرزند ملا عبدا... شیرانی معاصر زندیه بودند .پدر و عم و اجداد ایشان عموما افرادی باسواد و اهل شعر و ادب و تاریخ بودند. چنان که پدر ایشان در شعر تخلص لنگر داشت و سال ها باعمان سامانی ،صاحب گنجینه خزینه الشعار و دهقان سامانی و شعرای دیگر آن دیارمعاصر جلسات شعر داشتند .ایشان دارای دو برادر و یک خواهر بودند . یکی مرحوم عبدا... ارباب ،استاد مسلم و بزرگ خط نسخ بود که در زمان حیات قرآن های متعدد و کتب مختلف ادعیه را نوشت (متوفی 1379 ه.ق) و دیگری مرحوم حاج عبدالعلی ارباب مردی جهاندیده و باسواد و اهل زندگی بود و بیشتر زندگی عمومی خانواده به همت آن مرحوم تامین می شد (متوفی 1343 ه.ق).

 

ایشان در سال 1259 ه.ش (1297 ه ق) در چرمهین لنجان  به دنیا آمد . در 7 سالگی به مصاحبت پدر و مادر به اصفهان مسافرت نمود و مقدمات را نزد استاد خصوصی خود ملاحسن همامی و فرزند او ملا محمد فرا گرفت .کتاب مغنی و مطول را نزد مرحوم آقا سید محمد کلیشادی تحصیل نمود . قسمت زیادی از سطوح عالی فلسفه و حکمت (مثل شرح اشارت و شفای شیخ الرئیس) نزد جهانگیر خان قشقایی و قسمت اعظم علوم عقلی و علوم حکمیه را در محضر حکیم دانا آخوند کاشانی استفاده نمودند و مدت ها به درس خارج فقه مجتهد نامدار و مدرس عالیقدر مرحوم آقا سید محمد باقر درچه ای حضور به هم رسانید .وی کتاب نهج البلاغه را با شرح تحقیقی و کامل و یک دوره عمل اخلاق استدلالی نزد مرحوم خان (قده )استفاده ،ولی بیشتر استفاده معظم له در علوم عقلی و نقلی و معارف دینی و حکمت عملی از محضر آخوند کاشی بود . ایشان مرجع بزرگ عالم شایسته عصر خود بود و عمر یکصد ساله خود را در راه کسب علوم اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی مصرف نموده است . در پیشرفت شخصیت های برجسته ، استادان بزرگ موثر بوده اند که این حکیم از محضر اساتید به نام زمان خود بهره وافی و کافی برده که می توان به تعدادی از آنان اشاره کرد :

 

مرحوم میرزا بدیع درب امامی (متوفی 1318 ه.ق) حکیم جهانگیر خان قشقایی (متوفی 1328 ه.ق)
آیت ا... العظیمی سید محمد باقر درچه ای (متوفی 1342 ه.ق) آخوند ملا محمد کاشانی معروف به آخوند کاشی (متوفی 1333 ه.ق)

 

استفاده معظم له در علوم عقلی و نقلی و معارف دینی و حکمت عملی از محضر آخوند کاشی بود . ایشان مرجع بزرگ عالم شایسته عصر خود بود و عمر یکصد ساله خود را در راه کسب علوم اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی مصرف نموده است . در پیشرفت شخصیت های برجسته ، استادان بزرگ موثر بوده اند که این حکیم از محضر اساتید به نام زمان خود بهره وافی و کافی برده که می توان به تعدادی از آنان اشاره کرد :

 

حکیم جهانگیر خان قشقایی (متوفی 1328 ه.ق)

مرحوم میرزا بدیع درب امامی (متوفی 1318 ه.ق)

آیت ا... العظیمی سید محمد باقر درچه ای (متوفی 1342 ه.ق)

آخوند ملا محمد کاشانی معروف به آخوند کاشی (متوفی 1333 ه.ق)

آیت ا... ارباب در عمر پربرکت خود شاگردان بزرگی پرورش و تعلیم داده است که هر یک ،از مردان بزرگ عصر خویش بوده اند.از شاگردان به نام ایشان می توان از استاد و معلم شهید مرتضی مطهری ،شهید دکتر بهشتی ،شهید دکتر مفتح ،مرحوم حاج محمد کلباسی ،ملا هاشم جنتی و مرحوم  جلال الدین همایی از اساتید بزرگ دانشگاه های کشور نام برد .
ایشان در شب جمعه 18 ذی الحجه 1369 ه.ق برابر با 19 آذر 1355 ه.ق چشم از جهان فانی فرو بسته و به دیدار معبود خویش شتافت و پیکر مطهر ایشان در میان هزاران نفر از مردم دین دار اصفهان با حضور پنج تن از وزیران دولت وقت تشییع و در تکیه ملک مجموعه تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد و اکنون مقبره آن عالم ربانی در تکیه ملک مجموعه تخته فولاد اصفهان زیارتگاه عاشقان علم و عرفان می باشد .