امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
پیگیری مکاتبات اداری با شهرداری چرمهین

جهت پیگیری مکاتبات اداری با شهرداری چرمهین بایستی هنگام تحویل نامه به دبیرخانه شهرداری چرمهین، کد رهگیری نامه را دریافت نموده و از طریق تماس با تلفن گویای 137 و انتخاب گزینه 3 (پیگیری مکاتبات اداری)  و وارد نمودن کد رهگیری نامه ، مراحل  آخر گردش نامه در سیستم مکاتبات اداری شهرداری به اطلاع  خواهد رسید.