امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
آرشیو مزایدات و مناقصات شهرداری چرمهین
آگهی تجدیدمزایده (نوبت سوم)شش(6)قطعه پلاک مجموعه کارگاهی وخدماتی پیامبراعظم(ص)

آگهی تجدیدمزایده (نوبت سوم)شش(6)قطعه پلاک مجموعه کارگاهی وخدماتی پیامبراعظم(ص) ...

آگهی مزایده نوبت اول 17قطعه پلاک زمین مسکونی و تجاری شهرک ولایت

  ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول بهره برداری و نگهداشت جایگاه(CNG)گاز طبیعی شهرداری چرمهین به مدت یکسال مهلت شرکت در مزایده  16/ 1/ 97 ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول تعدادی پلاک با کاربری خدماتی کارگاهی در مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) شهر چرمهین با قیمت کارشناسی ...

آگهی مناقصه واگذاری خدمات حمل جسدتوسط آمبولانس بخش خصوصی

آگهی مناقصه واگذاری خدمات حمل جسد توسط آمبولانس بخش خصوصی ...

آگهی مزایده نوبت دوم

آگهی مزایده نوبت دوم ، پارکینگ خودروهای سنگین واقع در چرمهین مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 000/000/ 12 میلیون ریال مهلت شرکت در مزایده سه شنبه 21/ 9/ 96 ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول پارکینگ خودروهای سنگین واقع در شهر چرمهین مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با قمت کارشناسی مبلغ پایه 000/000/ 12 میلیون ریال مهلت مزایده 30/ 8/ 96 ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری با قمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 000/ 000/ 80 میلیون ریال مهلت شرکت در مزایده 23/ 8/ 96 ...

صفحه 1 از 1