امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
آرشیو مزایدات و مناقصات شهرداری چرمهین
آگهی مزایده نوبت دوم تعداد 19قطعه پلاک زمین

آگهی مزایده نوبت دوم 19 پلاک زمین واقع در شهر چرمهین (بلوار آبشار - شهرک ولایت و مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)طبق نظر کارشناسی مهلت شرکت در مزایده  26 / 12/ 97 ...

آگهی مناقصه خاکبرداری انتهای مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص)

شهرداری چرمهین در نظر دارد نسبت به عملیات خاکبرداری تپه خروجی شهر از سمت بلوار آیت الله ارباب (ره) انتهای مجموعه خدمات کارگاهی پیامبر اعظم (ص) اقدام نماید ،لذا متقاضیان و پیمانکارانی که قصد انجام عملی...

آگهی مزایده نوبت اول پارکینگ ماشین الات سنگین شهرداری چرمهین

آگهی مزایده نوبت اول پارکینگ ماشین الات سنگین شهرداری چرمهین مهلت شرکت در مزایده 25/ 9/ 97 ...

آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری چرمهین

آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری چرمهین مهلت شرکت در مزایده 5/ 9/ 97 ...

آگهی مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری چرمهین

آگهی مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری چرمهین آخرین مهلت شرکت در مزایده 19/ 8/ 97  ...

آگهی مزایده نوبت سوم پلاک زمین

آگهی مزایده نوبت سوم 12 پلاک زمین واقع در شهر چرمهین با قیمت کارشناسی مهلت شرکت در مزایده 22/ 5/ 97 ...

آگهی مزایده (نوبت دوم) 15 پلاک زمین

آگهی مزایده (نوبت دوم) 15 پلاک زمین واقع در شهر چرمهین با قیمت کارشناسی مهلت ارسال پاکات 13/ 4/ 97 ...

آگهی تجدیدمزایده (نوبت چهارم)

اگهی تجدید مزایده (نوبت چهارم ) تعداد یک پلاک زمین واقع در شهر چرمهین بلوار آیت اله ارباب (ره) مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با کاربری خدماتی کارگاهی مهلت ارسال پاکات 13/ 4/ 97 ...

آگهی تجدیدمزایده (نوبت سوم)شش(6)قطعه پلاک مجموعه کارگاهی وخدماتی پیامبراعظم(ص)

آگهی تجدیدمزایده (نوبت سوم)شش(6)قطعه پلاک مجموعه کارگاهی وخدماتی پیامبراعظم(ص) ...

آگهی مزایده نوبت اول 17قطعه پلاک زمین مسکونی و تجاری شهرک ولایت

  ...

صفحه 1 از 3 صفحه بعد