امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
آرشیو مزایدات و مناقصات شهرداری چرمهین
آگهی مزایده نوبت دوم

آگهی مزایده نوبت دوم ، پارکینگ خودروهای سنگین واقع در چرمهین مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 000/000/ 12 میلیون ریال مهلت شرکت در مزایده سه شنبه 21/ 9/ 96 ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول پارکینگ خودروهای سنگین واقع در شهر چرمهین مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم (ص) با قمت کارشناسی مبلغ پایه 000/000/ 12 میلیون ریال مهلت مزایده 30/ 8/ 96 ...

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری با قمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 000/ 000/ 80 میلیون ریال مهلت شرکت در مزایده 23/ 8/ 96 ...

صفحه 1 از 1