امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مصوبات شورای اسلامی شهر چرمهین
مصوبه تخفیف 20 درصد به مناسبت عید سعید فطر

شهرداری چرمهین به موجب مصوبه شماره 1396/4/95 مورخ 95/4/9 شورای اسلامی شهر به مناسبت عید سعید فطر به مدت یکماه از تاریخ 95/4/19 لغایت 95/5/19 جهت رفاه حال و تشویق شهروندان به پرداخت به موقع عوارض در نظ...

تصویب دفترچه عوارض محلی سال 95 شهرداری چرمهین توسط اعضای محترم شورای اسلامی

دفترچه عوارض محلی سال 95 شهرداری چرمهین طی جلساتی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر چرمهین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصویب شد و به تائید استانداری اصفهان رسید. ...

صفحه 1 از 1