امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
تماس با شهرداری چرمهین


آدرس : شهرستان لنجان- شهر چرمهین -بلوارامام (ره) -میدان شهدا - شهرداری چرمهین

کد پستی : 8475133111

تلفن : 03152552444  و   03152552445

فاکس : 03152552253

سامانه پیام کوتاه : 30002253

پست الکترونیک : info @ chermahin.ir

تلفن گویای ارتباطات مردمی :    137   و  52553565